SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře #

Barista individuálně
Duben 2023 - Praha # Obsah kurzu spoluvytváříte se svým lektorem, který se vám bude věnovat od první chvíle přihlášení do kurzu. S individuálním přístupem dosáhnete maximálních výsledků. Pokud patříte mezi velmi vytížené lidi a prahnete po kvalitním, individuálním a efektivním certifikovaném baristickém kurzu, tento je určen právě ...
Baristaindividuálně

Zákon o státní službě po novele - ON-LINE
Říjen 2022 - online # Program semináře: * Zákon o státní službě a jeho dosavadní legislativní vývoj * Přehled a důvody hlavních dosavadních změn zákona od jeho přijetí * Vztah zákona o státní službě a zákoníku práce * Hlavní instituty zákona a jejich aktuální vývoj: - Obory služby - Služební předpisy - ...
ZákonstátníslužběnoveleON-LINE

Pracovník grafického studia - Rekvalifikační kurz
Leden 2023 - Liberec-Rochlice # Prohlížíte si letáky, obálky knížek, sledujete očima sazbu textu, hodnotíte zvolený papír a formát? A říkáte si, to bych mohl dělat taky a lépe? Učíme i víkendy, vezměte si jen tři dny dovolené a rekvalifikujte se s námi na pracovníka grafického studia. Naučíme vás řemeslo, a pak přijde i slovo kreativní. Rekvalifikační kurz   *   Pracujete s vlastním návrhem, který si ...
PracovníkgrafickéhostudiaRekvalifikačníkurz

AutoCAD – kurz pro středně pokročilé
Únor 2023 - Praha # Cíl kurzu Osvojit si podrobnější vlastnosti, příkazy a techniky pro zvýšení stávající produktivity, při vytváření, popisování a vykreslování výkresů s použitím AutoCADu. Zaměření kurzu Kurz je určený uživatele AutoCADu s mírně pokročilou znalostí programu, kteří si chtějí rozšířit znalosti v rovinných výkresů. Studijní materiály CZ literatura není dostupná. Doporučujeme volitelně za ...
AutoCADkurzstředněpokročilé

Power Query
Prosinec 2022 - Praha # Školení pro uživatele Excelu nebo Power BI, kteří se chtějí naučit načítat, upravovat a slučovat data z různých zdrojů pomocí nástrojů Power Query a automatizovat opakované postupy zpracování dat bez nahrávání nebo programování maker. * Kurz Power Query probíhá v malé skupině účastníků. Kurzu Power Query se účastní maximálně 8 osob. Kurz Power Query probíhá v plně vybavené počítačové učebně. V průběhu ...
PowerQuery

Procesy v problematice příspěvku a doplatku na bydlení
Prosinec 2022 - online # Akreditace: MPSV - A2022 - 0564-SP - VP, Procesy v problematice příspěvku a doplatku na bydlení Cíl semináře Seznámit vedoucí pracovníky a pracovníky v sociální oblasti s praktickými procesy v problematice doplatku za bydlení a příspěvku na bydlení v kontextu aktuální legislativy. ...
Procesyproblematicepříspěvkudoplatkubydlení

Systém třídění zboží - práce s celním sazebníkem
Říjen 2022 - Praha 4 # Praktická znalost systému třídění zboží a práce s celním sazebníkem je v oblasti zahraničního obchodu velice důležitá, může vám ušetřit mnoho času a ...
Systémtříděnízbožíprácecelnímsazebníkem

Firemní kultura v BOZP a PO
Listopad 2022 - webiář # Představou většiny zaměstnanců je, že do firemní kultury v BOZP a PO patří sledování úrazovosti nebo požárnosti. Do jisté míry tomu tak je, neboť cca 85% všech úrazů vzniká nedostatečným vyhodnocením rizika a podceněním kvalifikačních předpokladů zaměstnance. V oblasti PO pak převládají rizika u technických závad. Do firemní kultury patří tedy přesvědčení, postoje, vize, normy a hodnoty firmy. Není tím ...
FiremníkulturaBOZP

Blazor Server a WebAssembly
Listopad 2022 - Praha # Kurz vhodný pro vývojáře, kteří se chtějí naučit tvořit Blazor aplikace. Blazor je framework (součástí ASP.NET Core) na psaní web aplikací kompletně v C#. Programátor tak nemusí přijít do styku s Javascriptem a zůstává v produktivním prostředí a jazyce. Školení je vedené praktickou formou, kdy v průběhu školení budeme vytvářet vlastní mini ...
BlazorServerWebAssembly

Interkulturní komunikace
Říjen 2022 - Brno # Cílem praktického workshopu je rozumět tomu, jak komunikovat pro rozvoj pracovních vztahů s příslušníky různých kultur, umět pracovat s diverzitou a vytvářet vzájemné přínosy. Dozvíte se o kulturních specifikacích pro vedení efektivní komunikace a spolupráce tam, kde existuje kulturní diverzita. Seznámíte se s kulturními rozmanitostmi pro pochopení toho, jak kulturní rozdíly ovlivňují pracovní jednání, jak z nich ...
Interkulturníkomunikace

Controlling II pro specialisty
Březen 2023 - Brno # Na tomto kurzu Vás seznámíme s metodami controllingu ve výrobě, účetnictví, marketingu a controllingu investic. Absolventi tohoto kurzu jsou schopni získat, analyzovat a vyhodnocovat data nutná pro controlling efektivity vedení jednotlivých částí firmy. Kurz je určen pro zástupce středního managementu, interní kontrolory, majitele malých firem ...
Controllingspecialisty

Jizerskohorské bučiny – fotoworkshop
Říjen 2022 - Liberec # Zachytíte podzimní buky, šedá skaliska a jedinečnou atmosféru podzimního lesa a cestou se zdokonalíte v nastavení fotoaparátu. Po celou dobu máte po ruce lektora, který je připraven odpovídat na vaše fotografické ...
Jizerskohorskébučinyfotoworkshop

Základní lektorské dovednostiTrainer Skills Fundamentals
Únor 2023 - Brno # Na tomto kurzu Vás naučíme používat metody, které Vám pomohou vzdělávat druhé s co největším efektem. Dozvíte se, jak si získat a udržet pozornost publika, vyvolávat nadšení a zájem o probírané téma. Absolventi tohoto kurzu se stávají inspirativními lektory, kteří dokáží lépe rozvíjet schopnosti své i druhých. Pojďte s námi ovládnout metodiku předávání informací ...
ZákladnílektorskédovednostiTrainerSkillsFundamentals

Kurz pro instruktory fitnesscentra [fitcentra]
Listopad 2022 - Petřvald # Fitness - Instruktor fitnesscentra, licence platí pro komerční, zájmová a školská ...
Kurzinstruktoryfitnesscentrafitcentra

Autodesk Inventor Tooling – Vstřikování a návrh plastových forem
Únor 2023 - Brno # Cíl kurzu Naučit se základní principy návrhu formy na plastové díly. Zaměření kurzu Kurz je vhodný pro pokročilé uživatele aplikace Autodesk Inventor, je určen konstruktérům forem, kterým umožňuje rychlou a přesnou tvorbu lisovacích nástrojů přímo z 3D modelu výlisku. Využití najdou i nástrojáři. Studijní materiály CZ literatura není dostupná. ...
AutodeskInventorToolingVstřikovánínávrhplastovýchforem

Požární ochrana - školení zaměstnanců
Prosinec 2022 - webiář # Školení je pro všechny zaměstnavatele povinné na základě zákona o požární ochraně, v souvislosti s ustanoveními §103 zákoníku práce s nařízenou periodicitou 2 roky. Zaměstnavatel obdrží tematické plány a časové rozvrhy školení, prezenční listiny a testy vyplněné jeho zaměstnanci. Další informace naleznete níže na ...
Požárníochranaškolenízaměstnanců

Náhrada škody v pracovním právu - kdo, komu, kdy a kolik?
Listopad 2022 - online # Konkrétní program je následující: * náhrada škody způsobené zaměstnancem - obecná povinnost nahradit škodu – podmínky a limity - náhrada škody při porušení prevenční povinnosti – podmínky a limity - schodek na svěřených hodnotách – podmínky a limity - ztráta svěřených věcí – podmínky a ...
Náhradaškodypracovnímprávukdokomukolik?

Tvorba klientského portfoliaCreating a client portfolio
Leden 2023 - Praha # Získávání a rozvoj nových obchodních kontaktů, nebo chcete-li Lead generation marketing je v současné době jednou z nejvíce sledovaných a žádaných oblastí marketingu ze strany firem. Správné použití přináší nové obchodní možnosti a tím i zvýšení obratů. I v této kategorii existuje spousta mýtů a omylů. V průběhu kurzu vám také ukážeme jak fungují jednotlivé typy a části ...
TvorbaklientskéhoportfoliaCreatingclientportfolio

Strategický nákupStrategic Purchasing
Leden 2023 - Brno # Úkolem strategicky řízeného nákupu je nakupovat v ideální kvalitě, kvantitě a čase, od prověřeného dodavatele. V kurzu se naučíte používat nástroje strategického řízení nákupu, které vám pomohou zvýšit úroveň vašeho firemního nákupu. Prakticky Vám představíme postupy pro optimalizaci procesu nákupu a snižování nákladů, získáte zde rovněž návod pro nastavení pravidel nákupu, určení rolí, jejich ...
StrategickýnákupStrategicPurchasing

Zdaňování mezd a platů – aktuálně a změny pro rok 2023
Listopad 2022 - Praha # Na kurzu získáte ucelený přehled o aktuální podobě daně z příjmů ze závislé činnosti a návod na její aplikaci v praxi. Současně se seznámíte se změnami připravovanými pro rok 2023. * Základní přehled o výpočtu, měsíční daňové povinnosti poplatníka z příjmů ze závislé činnosti: • příjmy od daně osvobozené, • zdanění zálohou na daň nebo ...
Zdaňovánímezdplatůaktuálnězměny2023

Oracle BI Enterprise Edition 11g - tvorba repozitářůOracle BI Enterprise Edition 11g - Metadata Repository Builders
Únor 2023 - Brno # Kurz se věnuje vytváření a nasazování repozitářů Oracle BI Serveru. Účastníci se naučí, jak vybudovat a otestovat všechny 3 vrstvy repozitáře, jak vytvořit kalkulované metriky, nastavit dimenze a hierarchie, a využít je na pokročilejší analytické výpočty. Naučí se používat proměnné pro ...
OracleEnterpriseEditiontvorbarepozitářůOracleEnterpriseEditionMetadataRepositoryBuilders

Úprava úředních písemností
Listopad 2022 - Praha # Výběr z témat kurzu: * Zdroje informací o úpravě úředních dokumentů a typografii vůbec * Písmo: druhy písma a jejich užití, řezy písma, vyznačování textu, užívání některých specifických znaků * Sazba: členění odstavců, zarovnání textu, psaní výčtů, rozložení textu na stránce * Práce s tabulkami, obrázky, grafy ...
Úpravaúředníchpísemností

KURZ FOTO MAKE-UP V PRAXI
Leden 2023 - Brno # Vyzkoušíte si skutečnou práci ve fotoateliéru ve spolupráci s fotografem a s pomocí ...
KURZFOTOMAKE-UPPRAXI

Svěřenské fondy pro pokročilé z pohledu transakčních, daňových a legislativních konsekvencí včetně příkladů
Listopad 2022 - Praha # Na semináři budete seznámeni s našimi zkušenostmi se svěřenským fondem a jeho fungováním v podmínkách české legislativy, zejména s praktickou zkušeností s jeho vznikem a správou. Věnovat se budete také konkrétním právním, daňovým a účetním otázkám a dále též jednotlivými aktérům a jejich rolím ve ...
Svěřenskéfondypokročilépohledutransakčníchdaňovýchlegislativníchkonsekvencívčetněpříkladů

Programátor internetových aplikací
Listopad 2022 - Praha 5 # Certifikovaný rekvalifikační kurz Po absolvování kurzu absolvent zná práci s celosvětovou informační sítí Internet a s jejími základními prvky (adresování, protokoly, vrstvy). Umí tvořit prezentace na Internetu a jednoduchých úloh s využitím databázových systémů. Posluchači znají jazyky HTML, DHTML a CSS a programovacími jazyky JavaScript a PHP. Mají základní znalosti s tvorbou aplikací vy...
ProgramátorinternetovýchaplikacíPočet kurzů: 103269
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net